Het koor

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
Gastenboek

                                           

Dirigent: Joop de Jong uit Dokkum.            Organist: Balt de Vries.

 

Het koor is opgericht in 1934 en bestaat nu 80 jaar.

Bij de optredens wordt het koor vertegenwoordigd door gemiddeld zo'n 50 man.

Niet alleen allemaal uit Leeuwarden, maar ook uit de dorpen in de omgeving hebben een flink aantal mannen de weg naar het koor gevonden.

Zo zijn Tytsjerk, Cornjum, Menaldum, Goutum, Marrum, Hurdegaryp, Wirdum, Buitenpost, Snakkerburen, Jelsum, Stiens, Gytsjerk, Ryptsjerk en Britsum in ons koor vertegenwoordigd. 

We zijn blij dat deze mannen met hun stemmen de klankkleur van ons "Leeuwarder" koor zijn komen vergroten.

We treden ongeveer 2 x per maand op en doen dat voornamelijk in kerken en zorginstellingen.

De bovenstaande personen weten het koor dan op uitstekende wijze te leiden en begeleiden.

 

Joop de Jong: dirigent

Joop de Jong is vanaf 1999 dirigent van het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor "PATRIMONIUM".

Hij heeft naast zijn dagelijkse werkzaamheden als taxichauffeur muziek als grootste hobby.

Al op jonge leeftijd bleek zijn voorkeur voor muziek en volgde hij orgellessen aan de Streekmuziekschool te Dokkum., bij Harke Idema.

Vanaf zijn 15-de jaar begeleidt hij regelmatig kerkdiensten.

Tussen 1984 en 1988 volgde hij een opleiding orgel en koordirectie aan het toenmalige Conservatorium te Leeuwarden, bij resp. Theo Jellema en Jan Veninga.

Zijn dirigentenloopbaan begon in 1986 bij Chr. Gem. Koor D.I.N.D.U.A. te Engwierum. 

Achtereenvolgens werd hij dirigent van het Chr. Drachtster Kamerkoor, Chr. Mannenkoor "Laus Deo" te Franeker, Chr. Leeuwarder Mannenkoor "Patrimonium" en Chr.Gem. Koor "Juliana" te Birdaard.

Van de koren "Patrimonium" en "Juliana" is hij momenteel dirigent.

Verder valt hij regelmatig in bij diverse koren, zowel als dirigent of begeleider op orgel of piano, en als begeleider op solistenconcoursen.

Als organist is Joop de Jong verbonden aan de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetzens in de Fonteinkerk te Dokkum.

Verder maakt hij deel uit van het in 2004 opgerichte FonteinQuartet, een mannenkwartet, waarin hij de 2-de tenorpartij voor zijn rekening neemt.

 

Balt de Vries: organist

Balt de Vries studeerde orgel en koordirectie bij de organist van de Grote- of Martinikerk te Sneek Y.S.Rusticus, terwijl de orgelstudie later werd voortgezet bij diens opvolger Dirk S.Donker.

Daarna studeerde Balt de Vries achtereenvolgens orgelromantiek  bij Willem Hendrik Zwart en Klaas Jan Mulder te Kampen en barokmuziek bij Christiaan Ingelse in de St. Jan te Gouda. Gedurende enige jaren ontving hij improvisatielessen van Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem.

Na op verschillende plaatsen organist te zijn geweest, werd hij in 1970 benoemd tot organist van de fraaie Martinikerk te Oosterend. Balt de Vries is in het bezit van het "Diploma Kerkmuziek voor Organist"en het "Diploma Kerkmuziek voor Cantor". Hij is nu ook dirigent van het Groot Evangeliesatiekoor Leeuwarden. Verder verzorgde hij in de loop der jaren vele orgelconcerten en koorbegeleidingen.